Byggetilsyn

Når et projekt skal opføres vil der altid opstå tvivlsspørgsmål for en bygherre om tingene er udfør korrekt og efter bogen, og er detaljerne udført som foreskrevet i udbudsmaterialet osv. Det er for mange en lettelse at have en “udefra” til at besigtige forholdende og rådgive enten dig som bygherre eller den udførende entreprenør om forhold som byggeteknisk set kan/skal/bør laves anderledes.

Papir er meget taknemmeligt, men når først tingene er udført i praksis ude på pladsen, er det ofte for sent og for dyrt at ændre på det, og derfor her der kan opstå tvister. Dette kan dithus.dk hjælpe dig med at undgå.

Inden noget igangsættes aftaler vi om i hvilket omfang det skal foregå og til hvilken pris.