Tiny House ekspert

dithus.dk har for en række kunder lavet flere tiny house løsninger.

Derfor kan dithus.dk tilbyde jer at udfærdige et tiny house med præcis de behov I måtte have til denne boligform, samt naturligvis at stå for ansøgning af byggetilladelse for jeres Tiny House.

Mange kommuner har svært ved at indplacere et Tiny House i den gældende lovgivning, da der er flere parametre der ikke passer ind i et normalt ”helårshusbyggeri”.

dithus.dk har dog en vis erfaring i at formidle mange forskellige slags byggerier igennem myndighedsbehandlingen. Tag kontakt og lad os drøfte mulighederne.